Cílem je všestranná gymnastická průprava, rozvoj pohybových dovedností, správné držení těla, správná chůze, základy akrobacie, cvičení s hudbou a náčiním (obruč, švihadlo, míč).

Zápis do přípravky probíhá po celý rok po telefonické domluvě na čísle 777 687 107 (p. Jana Kopáčová).

Tréninky probíhají 2x týdně (viz. Rozpis tréninků)